Mgr. Ján Hvozdik

Freelance prekladateľ

Dostupné prekladateľské služby na úrovni


z Angličtiny do Slovenčiny

Od 12€ za normostranu. Cena závisí od dĺžky a náročnosti textu. 

z Ruštiny do Slovenčiny

Od 12€ za normostranu. Cena závisí od dĺžky a náročnosti textu. 

zo Slovenčiny do Angličtiny/Ruštiny

Od 13€ za normostranu. Cena závisí od dĺžky a náročnosti textu. 

Prečo si vybrať práve moje služby?

Pretože ponúkam:


Spoľahlivosť a profesionalitu 
Preklady vždy odovzdávam v dohodnutom termíne. V prípade, že termín nemôžem dodržať, bezodkladne o tom informujem klienta s návrhom na nový termín odovzdania prekladu.

Diskrétnosť
Na svojich prekladoch pracujem sám a nie som závislí od tretích strán. Preto sa k Vašim údajom a/alebo prekladaným textom nedostanú žiadne tretie strany ani neoprávnené osoby.

Individuálny prístup ku každému klientovi  
Spokojnosť mojich klientov je pre mňa prioritou, preto ku každému prekladu pristupujem tak, aby som splnil všetky požiadavky klienta.

Využívanie CAT nástrojov 
Pri práci s prekladom využívam CAT nástroje (Computer Assisted Translation), predovšetkým Memsource, aby som dosiahol maximálnu kvalitu prekladu a časovú efektivitu.

Záruku spokojnosti 
V prípade nespokojnosti odstránim nedostatky do 3 dní.

Žiadne poplatky za rýchlosť 
Čo najrýchlejšie odovzdanie prekladu klientovi a jeho spokojnosť sú pre mňa samozrejmosťou. Preto si u mňa nemusíte priplácať za rýchle odovzdanie prekladu.

Referencie

Ohlasy spokojných klientov