O mne


Odjakživa ma lákali cudzie jazyky. Vždy ma fascinovalo počúvať ich, rozširovať si slovnú zásobu, zachytávať známe slová a frázy a postupne z nich "skladať mozaiku". Preto som sa po ukončení gymnázia rozhodol študovať angličtinu a ruštinu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 

Študoval som odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, kde som sa zdokonalil v spomínaných jazykoch, lepšie som spoznal ich literatúru, históriu a kultúru. Taktiež som si osvojil umenie prekladu, naučil sa používať CAT nástroje a oboznámil sa aj so základmi titulkovania. V roku 2018 som v rámci štúdia vycestoval do Ruskej federácie, konkrétne do Moskvy. Tam som strávil 2 mesiace v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina, kde som mal príležitosť nie len komunikovať s nositeľmi jazyka, ale aj si vyskúšať štúdium v multikultúrnom prostredí.

V roku 2021 som úspešne ukončil štúdium a dnes sa prekladu venujem ako freelance prekladateľ.


Magisterský diplom
Magisterský diplom
Certifikát zo študijného pobytu v Moskve
Certifikát zo študijného pobytu v Moskve