Cenník služieb

Cena prekladu závisí od dĺžky a náročnosti prekladaného textu

Preklad z Angličtiny do Slovenčiny

Cena za jednu normostranu

12 - 19€


Preklad z Ruštiny do Slovenčiny

Cena za jednu normostranu 

12 - 19€

Preklad zo Slovenčiny do Angličtiny/Ruštiny

Cena za jednu normostranu

13 - 20€

Viac o mojich službách

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo ovplyvňuje náročnosť textu?
Náročnosť textu ovplyvňujú téma textu, štýl v akom je text napísaný, použitá terminológia, syntax a množstvo iných faktorov. Každý text je jedinečný a špecifický, preto sa cena prekladu nedá katalogizovať.

Čo je to normostrana?
Normostrana alebo normovaná strana (skrátene NS) je rozsah textu s pevne stanoveným rozsahom. V SR sa za jednu normostranu považuje 1 800 znakov vrátane medzier. Rozsah Vášho textu si môžete overiť na stránke normostrana.sk

Čo sú CAT nástroje?
CAT nástroj (Computer-aided translation) je počítačový softvér, ktorý má prekladateľovi čo najviac uľahčiť jeho prácu bez toho, aby zaň čokoľvek preložil. Viac o CAT nástrojoch sa dozviete na stránke 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Počítačom_podporovaný_preklad

Prekladáte aj "s pečiatkou"?
Bohužiaľ, úradnú pečiatku zatiaľ nemám. Avšak, úradná pečiatka sa vyžaduje len na preklad úradných (súdnych) textov. Za úradné texty sa považujú napríklad vysvedčenia, diplomy, technické preukazy, rodné listy, výpisy z registrov atď. Na preklad "bežných" textov sa úradná pečiatka nevyžaduje ani nezaručuje vyššiu kvalitu prekladu.


Aké typy textov prekladáte?
Prekladám všetky typy textov okrem úradných textov.

Venujete sa aj tlmočeniu?
Nie, momentálne sa venujem výlučne prekladu, t.j. pracujem len s písaným textom.

V prípade záujmu

o moje služby ma kontaktujte emailom alebo telefonicky. V oboch prípadoch mi emailom zašlite text, ktorý potrebujete preložiť a ja Vám pripravím ponuku.